Thursday, May 05, 2016

nyala untuk Yuyun

Pandai mengaji tidak menyelamatkan mu,
kenapa tuak yg lebih kuasa 
#yuyun

No comments: